Książka

Zbiór Książek

🔗 Prawo karne wykonawcze - Skrypt ,,Prawo karne wykonawcze' zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematykę:
definicji prawa karnego wykonawczego,
źródeł prawa karnego wykonawczego,
postępowania wykonawczego,
wykonywania środków karnych,
wykonywania środków zabezpieczających,
wykonywania tymczasowego aresztowania.
Każdy rozdział Skryptu poprzedzony jest literaturą z omawianego zakresu.
Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation