Książka

Zbiór Książek

🔗 Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? - Szóste wydanie książki Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz wprowadzenia w podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich.
Jest to praktyczny przewodnik dla wszystkich osób, które stykają się z umowami pisanymi w języku angielskim.
W książce szczegółowo omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, przedstawiono interpretacje całych zwrotów i zdań na autentycznych przykładach oraz wskazano na anglosaskie zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje kryjące się za doborem poszczególnych terminów.
Szóste wydanie książki zostało zaktualizowane i wzbogacone o podrozdział dotyczący umowy najmu.
Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation