Książka

Książki

Polish Collective Employment Law
Monografia wyczerpująco prezentuje polskie przepisy zbiorowego prawa pracy.
Część ogólna (teoretyczna) opisuje funkcje zbiorowego prawa pracy oraz jego źródła. Zawiera analizę zasad rządzących funkcjonowaniem organów przedstawicielskich, takich jak związki zawodowe i rady pracownicze. Prezentuje również przepisy dotyczące rozwiązywania sporów zbiorowych z jednoczesnym uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz dochodzeniu praw i roszczeń przed sądami powszechnymi. Oprócz aspektu teoretycznego monografia zawiera również liczne odniesienia do orzecznictwa Sądu Najwyższego.
Książka stanowi wartościowe źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej dla przedstawicieli nauki oraz prawników-praktyków.
Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation